Auteur archief Rob

doorRob

Uitspraak Rechtbank: Overeenkomst voor het inzetten van een dekreu


Inmiddels komt er – gelukkig – steeds meer duidelijkheid ten aanzien van
koopovereenkomsten en de noodzaak hiervan. Hieraan hebben we natuurlijk al diverse
posts gewijd. Maar er zijn nog zoveel meer soorten overeenkomsten. Ik wil jullie
meenemen in een procedure die onlangs is gevoerd.


Situatieschets
Mijn cliënte – een hobbyfokker – heeft na positieve resultaten bij diverse
gezondheidsonderzoeken, haar reu ingezet als dekreu. De reu krijgt verschillende
nakomelingen die allemaal goed gezond zijn. Maar dan wordt de reu ingezet voor een KIbehandeling en blijft de betreffende teef leeg. Cliënte besluit een herdekking aan te
bieden, de eigenaar van de teef wilde echter graag een andere teef laten dekken en ook
dit was voor cliënte geen bezwaar. Helaas overleed de reu heel plotseling, kort voordat
de teef gedekt moest worden. Bijna een jaar lang is er geen contact geweest tussen de
reu eigenaar en de teefeigenaar.
Beide teven van de teefeigenaar zijn in de tussentijd gedekt door een andere reu, en na
bijna een jaar wordt opnieuw contact gezocht met cliënte. Zij biedt uit coulance aan om
haar andere reu, zodra hij oud genoeg is, te gebruiken als dekreu; dit is een volle zoon
van de ingezette dekreu. De teefeigenaar gaat akkoord, maar komt enige tijd later terug
op haar beslissing en wil alsnog de helft van het dekgeld terug wat zij bijna 1,5 jaar
eerder heeft moeten betalen.


Procedure
Het lukte partijen niet om tot een schikking te komen, waardoor de kwestie werd
voorgelegd aan de rechter. Er zijn verschillende processtukken over en weer verstuurd,
waarbij het aanvankelijk verzoek van de teefeigenaar was dat cliënte haar de helft van
het dekgeld zou terugbetalen, te vermeerderen met de wettelijke rente en de kosten
voor de procedure. De eis werd op een later moment verhoogd; op dat moment werd het
volledige dekgeld teruggevorderd. Kort gezegd is de onderliggende gedachte hierbij dat
cliënte tekort zou zijn geschoten in haar verplichting tot nakoming, waarbij wordt
gewezen op de Fokregels van de FCI.


Geschil
Nu geen overeenkomst is vastgelegd voor het inzetten van de dekreu en de gevolgen die
het leeg blijven van de teef met zich zou brengen, is de grootste vraag waar mag en
moet nu vanuit worden gegaan? Welke regels gelden hier en hoe moeten deze in
onderlinge verhouding worden gezien? Hele moeilijke vragen, waar ook de rechter –
blijkbaar – enige tijd over heeft moeten nadenken. Er zijn meerdere “schriftelijke” rondes
geweest in de procedure alvorens de rechter uitspraak heeft gedaan. Alles bij elkaar
heeft dit bijna een jaar geduurd.


Beoordeling
De rechter heeft in deze kwestie de Fokregels van de FCI moeten uitleggen. Er was geen
overeenkomst op basis waarvan een herdekking plaats zou moeten vinden nu de dekreu
is overleden, ook het terugbetalen van het dekgeld kan niet worden gegrond op basis
van een overeenkomst dan wel op de wet. De vordering werd daarmee afgewezen, de
teefeigenaar is veroordeeld in de kosten van de procedure. Let wel, dit dekt bij lange na
niet de financiële gevolgen. Hieraan zal ik binnenkort een post wijden.


Conclusie
Het opstellen van een overeenkomst voor het inzetten van een dekreu kan zeer veel
problemen voorkomen. In dit geval is er veel tijd verstreken alvorens er zekerheid kwam
voor cliënte, de financiële gevolgen zijn groot en de stress die met dit soort procedures
gepaard gaat, wordt vaak onderschat.
Al met al voldoende redenen om echt meer gebruik te gaan maken van een
overeenkomst alvorens een dekreu in te zetten.


Vragen
Dat deze procedure goed heeft uitgepakt voor cliënte betekent niet dat dit in alle
gevallen voor alle dekreu eigenaren het geval zal zijn, mocht u vragen hebben hierover
dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer 06 – 49 377 935 of via
info@advocaatvoorfokkers.nl.

doorRob

Contracten bij Advocaat voor Fokkers nu met vaste prijs

Inmiddels zijn we een bekende naam binnen de fokkerswereld. Al jaren maken we contracten (op maat) voor fokkers van honden en katten (cattery). Om geen verrassingen achteraf te hebben zijn de volgende contracten nu met een vaste prijs. Deze zijn opgesteld volgens de huidige geldende wetgeving (alleen Nederlands recht).

Koopovereenkomst huishond/huiskat voor puppy of kitten: 400 euro

Koopovereenkomst anders dan huishond/huiskat voor puppy of kitten: 600 euro

Herplaatsingsovereenkomst als huishond/huiskat: 600 euro

Gastgezinovereenkomst voor hond of kat: 600 euro

Dekreu/dekkater overeenkomst: 600 euro

* Prijzen zijn exclusief BTW, de factuur dient betaald te zijn voor het opleveren van de conceptovereenkomst.

De volgende zaken zijn inbegrepen in deze vaste prijs:

Telefonisch intakegesprek (of videogesprek) van max 45 min.

Opstellen opdrachtbevestiging met bijbehorende administratie

Opstellen conceptovereenkomst

Bespreken conceptovereenkomst via telefoon/videogesprek van max 60 min.

Aanpassing conceptovereenkomst en versturen definitieve overeenkomst per mail (digitaal bestand)

* Bij afname van meerdere contracten door dezelfde fokker kan een offerte op maat worden aangevraagd.

doorRob

Kennis sessies

Hebben jullie als groep fokkers, rasvereniging of andere club interesse in een interessante lezing/kennissessie over het juridische aspect van het fokken? Vanaf nu bieden we weer de mogelijkheid.

Bel, mail of app ons voor meer informatie

doorRob

Koopcontract Hond of Kat

Even googelen op een koopcontract voor uw kennel of cattery is zo gedaan, er staan immers tientallen voorbeelden op het internet. Echter zien we ook dat veel van deze koopovereenkomsten voor honden of katten fouten of onjuistheden bevatten. Daarnaast zijn er ook nog steeds veel verhalen over de geldigheid van koopovereenkomsten.

Wij krijgen hier dan ook veel vragen over en ons advies is ook altijd om een koopcontract of koopovereenkomst voor uw kennel of cattery op uw situatie af te stemmen. Er is immers nooit een situatie hetzelfde als bij uw collega fokker.

Tevens kunnen wij u adviseren over het wel of niet opnemen van “twijfelachtige” bepalingen in uw overeenkomst. Denk aan een fokverbod of sterilisatieplicht. Dit zijn hete hangijzers, want kan dit nou wel of niet. Een eenduidig antwoord hierop is er niet.

Ga zeker niet zelf “knippen en plakken” van diverse contracten, want dat zorgt vaak voor een niet gebalanceerd contract. In zo’n geval wordt uw rechtspositie als hondenfokker of kattenfokker er vaak niet beter op. Kortom een goede koopovereenkomst is ontzettend belangrijk, zeker met dieren.

Met jaren ervaring als advocaat voor fokkers, kunnen wij u voor u dit juridische stukje uit handen nemen.

Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.

Advocaat voor fokkers

mr. Linda Joosten

doorRob

Volg ons op Facebook

Op Facebook hebben we een pagina waarbij we regelmatig interessante zaken met jullie delen. Inmiddels heeft de pagina meer dan 1000 likes. Voornamelijk van hondenfokkers en kattenfokkers.

We delen interessante juridische nieuwtjes voor fokkers, maar ook wist-je-datjes, aanbiedingen of blogs. Kortom als je fokker bent moet je onze pagina geliked hebben.

Wij helpen geen kopers met een juridische strijd tegen fokkers. Wij zijn er voor de fokkers en hebben hier inmiddels jaren ervaring mee.

https://www.facebook.com/advocaatvoorfokkers
doorRob

Vermelding in de Gelderlander

Een journalist van de Gelderlander had wat vragen over een kwestie bij ons in de regio. Erg triest. Linda werd gevraagd hoe het juridisch zat en zodoende werd ze vermeld in het artikel. De dierenrecht advocaat (voor fokkers) bij Verweij advocaten in Nijmegen

.#dierenrecht#advocaat#nieuws#gelderland

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/politie-neemt-hond-van-herman-in-beslag-buurt-start-petitie-hij-is-de-grootste-dierenvriend-die-ik-ken~a7a04973/

doorRob

Corona Maatregelen

De gezondheid van onze cliënten en medewerkers heeft de allerhoogste prioriteit. Om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, volgen wij de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM. Ons kantoor is en blijft dagelijks geopend. Wij zijn bereikbaar per telefoon, WhatsApp en e-mail. Besprekingen op kantoor en bezoeklocaties proberen we zo mogelijk te vermijden en te vervangen door virtueel overleg. Mocht een bespreking in een zaak noodzakelijk zijn, dan hanteren wij strikte hygiënemaatregelen.

doorRob

AVG 25 mei

Beste Fokkers van Nederland,

Bent u ingeschreven bij de KvK dan is naar alle waarschijnlijkheid ook de GDPR of in het Nederlands de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) ook voor u van toepassing.

Als u digitaal persoonsgegevens verwerkt moet u ook voldoen aan deze regelgeving.

Wij kunnen u helpen om de juiste documenten op te stellen, de registers te inventariseren en u uiteindelijk AVG proof te maken.

Dit is een verplichting voor ondernemers, dus ook u als officiële fokker moet eraan geloven.

Meer weten?

Wij helpen u graag.

doorRob

Vergeet het juridische onderdeel niet, zeker nu!

Er zijn veel mensen die eenmalig of maar een enkele keer een nestje fokken, soms per ongeluk maar soms ook heel bewust. Met veel liefde voor de beestjes verzorgen zij hen totdat ze naar het nieuwe baasje of vrouwtje mogen. Toch verkoop je een levend wezen, met alle mogelijke gevolgen van dien. De fokkers die regelmatig fokken zijn meestal wel voorbereid middels een koopovereenkomst.

Zonder angst te willen willen zaaien, is er nu behoorlijk veel aandacht voor de fokkerij. En dat in de negatieve zin van het woord. Diverse partijen zijn een heksenjacht begonnen op fokkers in het algemeen. Ook diegene die het juist goed bedoelen. Daarnaast zijn er steeds meer particulieren die de rechtsgang weten te vinden, als hun hond of kat wat heeft. Erfelijk of niet, dat maakt ze niet uit. Als ze maar de euro’s terugkrijgen.

Zodoende is het van belang om je koopovereenkomsten eens goed te laten checken. Of als je er nog geen hebt, deze echt op te laten stellen door een expert.

Een juridische overeenkomst is geen doe het zelf product! Ook standaard overeenkomsten (zelfs die van ons) dekken de lading nooit helemaal. Bij onze standaard overeenkomst krijg je altijd tips en trucs om deze compleet te maken middels de juiste bijlages. Met onze op maat gemaakte overeenkomst zit je gewoon goed!

Maar we kunnen het niet vaak genoeg zeggen, dat de koopovereenkomst voor fokkers een van de belangrijkste documenten is. Vaak kom je er pas achter als het te laat is.